بایگانی بخش کمیته علمی، برنامه ریزی و هماهنگی هفته جهانی فضا

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ -

کمیته علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ -

رئیس کمیته علمی ،برنامه ریزی و هماهنگی هفته جهانی فضا


پوستر هفته جهانی فضا

ویژه نامه هفته جهانی فضا