بایگانی بخش همایش ها

img_yw_news
سه شنبه 13 مهر 1395 -

سومین همایش چشم­انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده

سومین همایش چشم­انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده


پوستر هفته جهانی فضا

ویژه نامه هفته جهانی فضا