Balmon و نظارت بر کیفیت سواحل و آب دریای بالتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 

پروژه BALMON با هدف ارزیابی دقیق از فن‌آوری‌ها، خدمات و پشتیبانی فعالیت‌هایی که بر کیفیت آب و سواحل دریای بالکان نظارت دارد، بوجود آمده. این سرویس یک راه‌حل یکپارچه برای جمع‌آوری، پردازش و مدیریت داده‌هایی که از مشاهدات زمین بدست آمده را در منطقه دریایی بالتیک ارائه می‌دهد...

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شبکه ارتباط جهانی ASTROCAST

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

در دنیای امروز نیاز به یک شبکه ارتباط جهانی برای Internet of Things) IoT) و  Machine to Machine) M2M) به شدت احساس می‌شود. ASTROCAST قادر است تا با کمک REST API به راحتی با نیازها و محصولات مشتریان ادغام شود...

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولید با کیفیت محصولات کشاورزی با سیستم ASAP

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 

سرویس ASAP-DP با هدف حل مشکلات فعلی بسیاری از کاربران و مشتریان مربوط به بخش‌های مختلف کشاورزی، خدماتی در جهت تولید با کیفیت مواد غذایی، پیش‌بینی خشکسالی مزارع کشاورزی و تخمین و ارزیابی میزان محصول برداشتی را ارائه می‌دهد.

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظارت بر اماکن و میراث فرهنگی با استفاده از سرویس ArTeK

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 

سرویس ArTeK خدمات پیشرفته‌ای را در جهت حفظ و نگهداری از منابع و میراث فرهنگی CP (Cultural Property) ارائه می‌دهد. این سرویس امروزه به عنوان ابزاری پیشرفته، با هدف پشتیبانی از میراث فرهنگی و موسسات حفظ و نگهداری از این آثار، خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهد.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنترل کیفیت هوا با استفاده از AirCheckr

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۳ | 

آلودگی هوا یک قاتل خاموش است که سالانه جان ۴ میلیون نفر را می‌گیرد. Aircheckr با ایجاد بهترین داده‌ها، که در نتیجه پردازش داده‌های مختلف AQ (Air Quality) می‌باشد، با داده‌های حسگرهای محلی AQ، راه‌حلی برای معضل آلودگی هوا به ارمغان می‌آورد.

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناسایی جمعیت سالخورده با استفاده از سرویس AGESPOT

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 

سرویس تجاری AgeSpot یک پیشنهاد منحصر به فرد برای بخش‌هایی نظیر: بهداشت، ایمنی و امنیت، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری و بیمه و ... ارائه می‌دهد. همچنین اطلاعاتی مبتنی بر مکان در توزیع فعلی و آینده جمعیت سالخوردگان را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این سرویس یک محرک برای رشد اقتصادی است و این امکان را به مشتریان خود می‌دهد تا به اطلاعات استاندارد و به روز شده و قابل فهم دسترسی داشته باشند.

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم استارت آپ های فضایی دنیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۱ | 
 
در ایـن کتابچـه تـلاش شـده اسـت بـا معرفی کسـب وکار های موفـق و جـاری دنیا که به نحـوی بـر داده هـای ماهـواره ای مبتنـی هسـتند، ایده هـا و ظرفیت هـای ممکـن بـرای توسـعه فعالیـت یـا ایجـاد یـک حـوزه کاری جدیـد بـه خواننده ارائه شـود. بی توجهـی بـه بـازار بکـر و دسـت نخـورده کشـور در بهره بـرداری از خدمـات فضایـی ایـن فرصـت را بـرای کسـب وکارهای خارجـی فراهـم خواهـد کـرد تـا بـه راحتـی کنتـرل بـازار ایـران را بـه دسـت گیرنـد. از ایـن رو محتـوای ایـن کتابچـه نـه بـرای معرفـی و تبلیـغ کسـب وکارهای غیـر ایرانـی بلکـه تنهـا جهـت ایده پـروری و بیـان پتانسـیل ها و ظرفیت هـای ممکـن بـرای فعالیـت گـردآوری شـده اسـت.

برای دریافت آلبوم استارت آپ های فضایی دنیا بر روی فایل زیر کلیک کنید
آلبوم استارت آپ های فضایی

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر