کارگاه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
ردیف عنوان کد سند فایل دانلود
1 معرفی نرم افزارهای تخصصی ITU AWT IMAGE
2 معرفی نرم افزارهای محاسبه تداخل  AWT IMAGE
3 هماهنگی شبکه های ماهواره ای غیر زمین آهنگ AWT IMAGE
4  بهره برداری از  تخصیص های فرکانسی ماهواره های غیر زمین آهنگ 
5  آنالیز اثرات تداخلی ماهواره های غیر زمین آهنگ

دفعات مشاهده: 1739 بار   |   دفعات چاپ: 293 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات امکان سنجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
ردیف عنوان کد سند فایل دانلود
1 آسیب شناسی تأسیس و راه اندازی اپراتور ماهواره ای در ایران ISA-SD-R102 AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 2700 بار   |   دفعات چاپ: 375 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات و گزارشات مقرراتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
ردیف عنوان کد سند فایل دانلود
1 فرآیند ثبت منابع مدار/فرکانس در مدارهای مختلف AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 2499 بار   |   دفعات چاپ: 317 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات و گزارشان پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
ردیف عنوان کد سند فایل دانلود
1 صنعت ماهواره -خدمات و تأثیرات اجتماعی آن AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 2748 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات و گزارشات تجاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
ردیف عنوان کد سند فایل دانلود
1 فرصتهای سرمایه گذاری ISA-SD-R093 AWT IMAGE
2 معرفی مختصر شرکت های بزرگ ماهواره ای AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 2638 بار   |   دفعات چاپ: 317 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات و گزارشات فنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
ردیف  عنوان  کد سند  فایل دانلود
1 سیستم های ناوبری جهانی AWT IMAGE
2 سیستم های ماهواره ای با سیگنال های انتشاری باند پهن AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 2914 بار   |   دفعات چاپ: 333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات و گزارشات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 12453 بار   |   دفعات چاپ: 699 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر