در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

دفعات مشاهده: 472 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ کشتیار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ کشتیار

دفعات مشاهده: 467 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

دفعات مشاهده: 340 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ شریف کاوش نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ شریف کاوش نگر

دفعات مشاهده: 392 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

دفعات مشاهده: 308 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ سادک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ سادک

دفعات مشاهده: 289 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ تیزنگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ تیزنگر

دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

دفعات مشاهده: 520 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۰ | 

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

دفعات مشاهده: 1424 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم
 

دفعات مشاهده: 448 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر