در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ کشتیار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ کشتیار

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ شریف کاوش نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ شریف کاوش نگر

دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ سادک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ سادک

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ تیزنگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ تیزنگر

دفعات مشاهده: 152 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

دفعات مشاهده: 299 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۰ | 

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

دفعات مشاهده: 1155 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم
 

دفعات مشاهده: 282 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

دفعات مشاهده: 232 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر