در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

دفعات مشاهده: 697 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ کشتیار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ کشتیار

دفعات مشاهده: 809 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

دفعات مشاهده: 508 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ شریف کاوش نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ شریف کاوش نگر

دفعات مشاهده: 597 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ سادک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

استارت آپ سادک

دفعات مشاهده: 435 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی استارت آپهای حوزه فضایی استارت آپ تیزنگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی استارت آپ تیزنگر

دفعات مشاهده: 483 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

دفعات مشاهده: 653 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۰ | 

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

دفعات مشاهده: 1693 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم
 

دفعات مشاهده: 585 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

دفعات مشاهده: 538 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

دفعات مشاهده: 516 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر