تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه در سازمان فضایی ایران
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات تقاضا دهنده
1 نام و نام خانوادگی
2 نام پدر
3 کد ملی
4 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

5 محل تولد
6 دین
7 مذهب
8 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
9 نشانی محل اقامت دائمی
10 تلفن ثابت
11 تلفن همراه
12 ویژگی خاص متقاضی
 خانواده ایثارگران(شهدا، آزادگان، مفقودین و جانبازان)
 تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
 تحت پوشش سازمان بهزیستی
 بورسیه سازمان
 معاف از رزم
 داوطلب خدمت در مناطق محروم (به شرط نیاز سازمان)
- وضعیت نظام وظیفه
13 قبلا بخشی از آن را
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
انجام داده ام
انجام نداده ام
14 برگه اعزام
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دارم
ندارم
15 تاریخ اعزام
توجه: در صورت انجام مراحل پذیرش، ارائه تصویر برگه اعزام حداقل 60 روز قبل از اعزام به اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان فضایی ایران الزامی است.

تاریخ شمسى:

16 کسر خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دارم
ندارم
17 مدت کسر خدمت
18 علت کسر خدمت
- وضعیت و سوابق تحصیلی، آموزشی و کاری
19 سوابق تحصیلی
توضیحات. رشته. گرایش. معدل کل کتبی. دانشگاه. تاریخ فارغ التحصیلی.
کارشناسی. . . . . .
کارشناسی ارشد. . . . . .
دکتری. . . . . .
20 دوره های آموزشی (تخصصی و یا کارآموزی)
نام موسسه. محل موسسه(کشور، شهر). رشته تخصصی یا کارآموزی. عنوان گواهینامه. تاریخ شروع و خاتمه دوره.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
21 سوابق و تجربه کاری
نام موسسه محل خدمت. مشاغل مورد تصدی. نوع استخدام. تاریخ شروع و خاتمه. علت ترک خدمت.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
22 ماموریت ها و مسافرت های داخل و خارج از کشور
نوع ماموریت. موسسه متبوع. تاریخ شروع. تاریخ خاتمه. منظور از ماموریت.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
23 میزان آشنایی با زبان های خارجی(ضعیف، متوسط، خوب، عالی)
زبان. صحبت کردن. خواندن. نوشتن.
. . . .
. . . .
- آپلود اسکن مدارک
24 معرفی نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
25 آخرین مدرک تحصیلی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
26 شناسنامه (تمام صفحات)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
27 کارت ملی (پشت و رو)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
28 عکس 3 در 4
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
29 برگه اعزام(در صورت داشتن)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
30 رزومه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.