خدمات طیف سنجی

پرسشنامه نظرسنجی از مشتریان سازمان فضایی ایران

با عرض سلام و احترام
پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید به منظور ارزیابی کیفیت "خدمات طیف سنجی" تدوین شده است. انجام موفقیت‌آمیز و عملی این تحقیق بستگی به نظرات دقیق شما دارد لذا خواهشمند است سوالات را با دقت و حوصله مطالعه کرده و درجه موافقت یا مخالفت خود را نسبت به هر یک از عبارات آورده شده مشخص نمایید. لازم به ذکر است که نظرات کسب شده کاملا محرمانه تلقی می‌گردد و صرفا جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و در نتیجه بهبود ارائه خدمات استفاده خواهد شد. از توجه و عنایتی که به این پرسشنامه می‌فرمایید سپاسگزاریم.

1- مشخصات شخص حقیقی

2- مشخصات شخص حقوقی

3- لطفا نظر خود را با توجه به طیف پنج امتیازی لیکرت در مورد هر یک از مؤلفه‌های زیر بیان نمایید.

- ویژگی های قابل اندازه گیری

- اعتبارو پایایی

- پاسخگویی

- ایجاد اطمینان در مشتری

- توجه به مشتری

4) لطفا به سوال زیر با بله یا خیر پاسخ دهید.

5- لطفا در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی دارید بیان نمایید.

فیلدهای ستاره دار (*) اجباری می باشند.