فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf فعالیت های واجد الویت پرداخت تسهیلات ارزی ۲.۴۲ مگابایت دریافت فایل
pdf قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲۸۹.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی ۱۰.۶۷ مگابایت دریافت فایل
pdf آشنایی با برخی سازندگان و اپراتورهای ماهواره ای ۱.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf معرفی مشاورین و سازندگان ماهواره ای ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf وضعیت کشورهای منطقه در حوزه ماهواره مخابراتی ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -2 ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -1 ۳.۷۱ مگابایت دریافت فایل
pdf خدمات ماهواره ۴.۸۱ مگابایت دریافت فایل
pdf ماهواره های با توان بالا و خدمات قابل ارائه در باند Ka ۱.۶۸ مگابایت دریافت فایل