فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
mp4 راهنمای خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی ۱.۵۸ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی ۱.۴۲ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات طیف سنجی ۱.۶۳ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات داده و تصاویر ماهواره ای ۱.۰۵ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات پهنای باند ماهواره ای ۲.۸ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی ۱.۱۷ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست ۲.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf برنامه رویداد دات راینکس ۶۵۴.۳۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf راهنمای سامانه حراست ۱۰۲۲.۰۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf متن سخنرانی دکتر صدر دبیر هفته جهانی فضا ۲۷۴.۲۱ کیلوبایت دریافت فایل