فهرست پرسش های متداول ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی
 • جهت ثبت درخواست چه اطلاعاتی باید بارگزاری شود؟

  در حال حاضر امکان ارایه خدمات در قالب پایان نامه‌‌های دانشجویی وجود دارد. بنابراین کلیه مستندات مربوط به تصویب پروپزال و نامه معرفی از دانشگاه مربوطه مورد نیاز می‌باشد.

 • انجام آزمایش ها چند روز به طول می انجامد؟

  این مورد بستگی زیادی به شرایط عمومی و اختصاصی آزمایش ها از جمله مشخصات دستگاه های مورد نظر جهت انجام آزمایش دارد اما عموماً با لحاظ شرایط مختلف حداقل 2 روز و حداکثر 7روز مورد نیاز خواهد بود.

 • چه مدت بعد از ارسال درخواست، آزمون ها انجام می شود؟

  پس از وصول و تایید درخواست، اقدامات لازم جهت حضور و انجام آزمون نهایتاً ظرف مدت یک هفته از طریق اطلاعات مندرج در فرم درخواست آزمایش اطلاع رسانی می شود.

 • نحوه درخواست خدمات طیف‌سنجی به چه صورت می‌باشد؟

  در پرتال سازمان فضایی ایران، به بخش خدمات الکترونیک سازمان/ ارائه خدمات آزمایشگاه محیطی مراجعه نموده و فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی را تکمیل نمایید.

 • دوربین حرارتی موجود در آزمایشگاه محیطی چه ویژگی‌ها و کاربردهایی دارد؟

  دوربین حرارتی مادون قرمز جهت تهیه نقشه حرارتی پدیده‌های مختلف طراحی شده است. این دوربین با قابلیت تصویربرداری مرئی و حرارتی امکان تحلیل‌های مختلف را فراهم می‌نماد. از قابلیت‌های این تجهیز، امکان تهیه تصویر با قدرت تفکیک مکانی بالا و امکان مشاهده و ذخیره‌سازی تصویر ترکیبی از تصویر حراراتی و مرئی می‌باشد. این تجهیز کاربردهای مختلفی در زمینه صنعت و کارخانه‌های صنعتی جهت تحلیل‌های حرارتی تولیدات، مطالعات محیطی و جوی، آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و ... دارد.

 • دوربین طیف‌سنجی موجود در آزمایشگاه محیطی چه خصوصیاتی دارد؟

  دوربین طیف‌سنجی موجود در آزمایشگاه ترکیبی از یک دوربین RGB و یک تجهیز طیف‌سنج می‌باشد. این تجهیز ذخیره همزمان تصویر عارضه و منحنی طیفی مرتبط با آن را امکانپذیر می‌نماید. محدوده طیفی قابل اخذ در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک (350 تا 1100 نانومتر) می‌باشد.

 • تجهیز اندازه‌گیری شاخص سطح برگ را معرفی نمایید؟

  تجهیز موجود در آزمایشگاه محیطی از جمله دستگاه‌هایی است که به روش نوری، شاخص سطح برگ را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری‌های بالا و پایین تاج پوشش با استفاده از دستگاه انجام شده و جهت محاسبه جذب و تبادل نور توسط تاج پوشش و در پنج زاویه زنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • عوارض موجود در کتابخانه طیفی ملی چگونه انتخاب شده اند؟

  عوارض موجود در فاز اول با توجه به نیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست الویت بندی شده اند.

 • عوارض موجود در بانک طیفی ملی شامل چه مواردی می باشد؟

  عوارض موجود در ۵ کلاس اصلی دسته بندی شده اند: ۱. پوشش گیاهی (کشاورزی، زراعی و درخت) ۲. مواد دست ساز بشر (روسازی راه، بام پوش، مصالح ساختمانی) ۳. مواد معدنی (پودر سنگ، چشمه های نفتی) ۴. خاک (حائز اهمیت به لحاظ کشاورزی و معدنی) ۵. آب و هیدرولوژی (مرجان ها)

 • نحوه دسترسی به اطلاعات طیفی موجود در کتابخانه طیفی ملی؟

  منحنی های طیفی عوارض به همراه داده های کمکی به صورت فایل jpeg. در سایت سازمان قابل دسترسی می باشد. چنانچه فایل txt. منحنی طیفی عارضه ای مورد نیاز است با اداره آزمایشگاه و استاندارد سازی سنجش از دور تماس حاصل فرمایید.