فهرست فایل های خدمات الکترونیکی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
mp4 راهنمای خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی ۱.۵۸ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی ۱.۴۲ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات طیف سنجی ۱.۶۳ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات داده و تصاویر ماهواره ای ۱.۰۵ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات پهنای باند ماهواره ای ۲.۸ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی ۱.۱۷ مگابایت دریافت فایل
mp4 راهنمای ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست ۲.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf راهنمای استفاده ۵۳۳.۴۸ کیلوبایت دریافت فایل