فهرست فایل های اقتصاد فناوری فضایی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf پیش نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی کشور ۱.۰۱ مگابایت دریافت فایل