فهرست فایل های سایر گزارش های مفید در حوزه مخابرات ماهواره ای
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش کشف قیمت ماهواره در مدار ۳۵۹.۸۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf فعالیت های واجد الویت پرداخت تسهیلات ارزی ۲.۴۲ مگابایت دریافت فایل
pdf قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲۸۹.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی ۱۰.۶۷ مگابایت دریافت فایل