فهرست فایل های آشنایی با سازندگان، مشاورین و اپراتورهای بین المللی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf آشنایی با برخی سازندگان و اپراتورهای ماهواره ای ۱.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf معرفی مشاورین و سازندگان ماهواره ای ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل