فهرست فایل های وضعیت اقتصادی اپراتورهای مخابراتی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf وضعیت کشورهای منطقه در حوزه ماهواره مخابراتی ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -2 ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -1 ۳.۷۱ مگابایت دریافت فایل