فهرست فایل های اپراتور ماهواره های مخابراتی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf ماهواره های با توان بالا و خدمات قابل ارائه در باند Ka ۱.۶۸ مگابایت دریافت فایل
pdf تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ماهواره ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf مفاهیم پایه ۱.۳۴ مگابایت دریافت فایل
pdf معرفی ۶.۸۸ مگابایت دریافت فایل