فرم مشاهده واحد

دبیرخانه شورای عالی فضایی

اطلاعات تماس
021-86045951
021-86044891
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، شماره 15، طبقه 6