فرم مشاهده واحد

سنجش از دور

آدرس اداره کل سنجش از دور : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک 34

تلفن گویا سازمان : 23344-021
بخش فروش تصاویر و امور دانشجویی : 2311
فکس اداره کل سنجش از دور : 22029702-021
کدپستی : 1967734114

آدرس دفتر مرکزی آزمایشگاه سنجش از دور:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک 34، سازمان فضایی ایران، اداره آزمایشگاه و استانداردسازی خدمات سنجش از دور
تلفن : 23344-021، 22029748-021

آدرس آزمایشگاه سنجش از دور مرکز ماهدشت

کرج، جاده مهرشهر به ماهدشت، بعد از فرودگاه پیام، روبروی مسکن مهر، کیلومتر 5 جاده اسماعیل آباد، مرکز ماهدشت، آزمایشگاه ملی سنجش از دور
تلفن : 33269046-026 و 9 الی 33269006-026

واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
آزمایشگاه سنجش از دور 026-32269006 026-33269046
دفتر مرکزی آزمایشگاه سنجش از دور 021-22029748 021-22029702
اطلاعات تماس
021-22029702
rs@isa.ir
آدرس اداره کل سنجش از دور :
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک 34، سازمان فضایی ایران
تلفن گویا سازمان : 23344-021

نمابر اداره کل سنجش از دور: 22029702-021
کدپستی : 1967734114