فرم مشاهده واحد

گروه حقوق بین‌ المللی

ضمن ارائه ترجمه وتفسیر کارشناسانه اسناد بین المللی مهم در زمینه حقوق بین الملل فضا که تاکنون خلق شده اند، نهاد های قانون گذار و قانون ساز در این شاخه از حقوق بین الملل را نیز شناسایی و بصورت مستمر روند کار آنها را رصد می نماید. علاوه بر این نهادها، اداره حقوق بین الملل کشورهای فعال در زمینه فضایی و مواضع و رویه های کاری آنها که توانایی تبدیل شدن به عرف بین المللی دارند را نیز شناسایی و زیر نظر دارد. این اداره همچنین ضمن بررسی دقیق قوانین ملی فضایی کشورهای پیشرو در این عرصه و با در نظر گرفتن ظرفیت ها و محدودیت های کشور موظف است، اقدامات مقتضی در راستای تدوین و تصویب قانون ملی فضایی را به انجام برساند. وظایف دیگری همچون تنظیم و بررسی متن قراردادهای خارجی دو و چند جانبه، ارتباط با دیگر ادارات مرکز بین الملل و پاسخگویی به سوالات حقوقی بین المللی این ادارات نیز به عهده اداره حقوق بین الملل می باشد.

شرح وظایف اصلی:

 • ارائه ترجمه و تفسیر مناسب از اسناد بین المللی
 • ارائه شرح مزجی از اسناد فوق در صورت لزوم
 • تشخیص و تحلیل فرصت ها و چالش های حقوقی موجود و پیش بینی چالش ها و فرصت های پیش رو
 • رصد روزآمد نهادهای قانون گذار و قانون ساز
 • ارائه تحلیل از روند شکل گیری رویه ها و عرف بین المللی در زمینه کاوش و استفاده از فضای ماورا جو
 • تعیین وضعیت در خصوص امضا/ عدم امضا و تصویب/ عدم تصویب معاهدات بین المللی فضایی
 • ارائه راهکار مناسب در جهت تامین هرچه بیشتر منافع کشور در روند شکلگیری قواعد
 • ارائه مشاوره و خدمات حقوقی بین المللی به دیگر ادارات مرکز بین الملل
 • نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادها و تفاهم نامه های دو یا چند جانبه
 • امور مرتبط با قوانین ملی فضایی
 • طرح دعاوی بین المللی فضایی
 • برگزاری کنفرانس های مرتبط با حقوق و دیپلماسی فضایی

اطلاعات تماس
021-88503187
021-88538916
int@isa.ir
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، خیابان شهید محبی، پلاک 15، طبقه 6