فرم مشاهده واحد

گروه همکاری های دوجانبه

وظیفه دارد ضمن بررسی سوابق همکاری های ایران با سایر کشورها در زمینه های مختلف مرتبط با فضای ماوراءجو (از جمله حوزه های سیاسی، فنی و یا حقوقی) و پیش بینی آینده این همکاری ها با درنظر گرفتن روند حاضر، کشورهای دارای ظرفیت همکاری های کوتاه مدت و بلند مدتِ سیاسی، فنی و یا حقوقی با شناسایی نموده و در راستای ثمربخشی به این ظرفیت ها پس از تدوین راهبرد عملیاتی به فعالیت بپردازد.

شرح وظایف اصلی:

  • بررسی سوابق و شناسایی کشورهای مستعد همکاری
  • همکاری دوجانبه در عمل
  • تهیه سند چشم انداز همکاری های دوجانیه به تفکیک هر کشور
  • مکاتبات دوجانبه
  • ارتباط گیری با کشور هدف در مجامع بین المللی
اطلاعات تماس
021-88503187
021-88538916
int@isa.ir
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، خیابان شهید محبی، پلاک 15، طبقه 6