فرم مشاهده واحد

گروه امور مجامع بین المللی

ضمن بررسی ظرفیت ها و میزان اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی که تاکنون به عضویت آنها درآمده است به ارائه راهکارهایی جهت افزایش نقش موثر ایران در این نهادهای بین المللی مبادرت می ورزد و نیز نهادهای بین المللی دیگر مرتبط با فضای ماوراءجو که ایران هنوز به عضویت آنها درنیامده است را رصد کرده و دلایلی در خصوص لزوم یاعدم لزوم پیوستن به آنها را ارائه می نماید. این اداره همچنین وظیفه دارد در راستای بررسی رویه شکلی و محتوایی سازمان های بین المللی مهم و کشورهای اثرگذار در آنها، اسناد رسمی منتشر شده توسط آن سازمان ها و رویه کشورهای تاثیرگذار در آنها راا به صورت مستمر بررسی نماید و باتوجه به نتایج حاصله، موضوعات پیشِ رو در نشست های آن سازمان ها را پیش بینی کرده و ضمن در نظر گرفتن ملاحظات داخلی، فرصت ها و چالش های احتمالی را شناسایی و اقدام به اتخاذ مواضع مناسب می نماید.

شرح وظایف اصلی:

  • بررسی رویه شکلی و محتوایی سازمان های بین المللی و کشورهای اثرگذار
  • تعیین مواضع در مجامع بین المللی
  • شناسایی دقیق فرصت ها و تهدیدهای بالقوه در جلسات پیش رو با توجه به وضعیت کشور
  • آماده سازی نمایندگان اعزامی به مجامع بین المللی
  • بررسی فرصت های قرائت بیانیه در سازمان/نهاد های هدف
  • امور عضویت در مجامع بین المللی

اطلاعات تماس
021-88503187
021-88538916
int@isa.ir
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، خیابان شهید محبی، پلاک 15، طبقه 6