فرم مشاهده واحد

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

ستاد خبری دفتر مرکزی سازمان فضایی ایران حراست آماده دریافت نظرات، انتقادات و گزارشات شما عزیزان در تمامی ساعات شبانه روز می باشد.

اطلاعات تماس
22029718
hrnews@isa.ir

صندوق نصب شده در پاگردهای طبقات

صندوق پستی: 713- 11155

صندوق پیامکی: 9810002122029717

پیام رسان های داخلی

سامانه پیام گیر صوتی: 22028877

درگاه سایت سازمان فضایی: www.isa.ir