فرم مشاهده واحد

معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی

اطلاعات تماس
خیابان ولی عصر( عج) - خیابان سایه- شماره 34 طبقه پنجم- معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی

تلفن و فاکس معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی:

22029705 شماره تلفن

22029781 شماره فاکس

تلفن دفتر برنامه و بودجه : 23342011-23342212

تلفن و فاکس دفتر مهندسی سیستم ها و معماری سازمانی:22029493 - 22029735

تلفن دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی : 220391900- 22035624