یکشنبه, ۰۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۸ ۵۹۰
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
انجام موفقیت‌آمیز اولین آزمون زیرمداری سامانه انتقال مداری

انجام موفقیت‌آمیز اولین آزمون زیرمداری سامانه انتقال مداری

اولین آزمون کیفی زیرمداری سامانه انتقال مداری، توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با موفقیت به انجام رسید و صحه‌گذاری شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر رحیم احسانی، رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به ماموریت بلوک انتقال مداری سامان ۱ مبنی بر افزایش ارتفاع ماهواره‌های فضایی؛ زیرسیستم‌های مختلفی از جمله موتورهای آرش برای رسیدن به این هدف توسعه یافته است. در همین راستا، بعد از انجام آزمون‌های موفق کیفی زیرسیستم‌ها، این زیرسیستم‌ها باید در محیط عملیاتی و در وضعیت تجمیع یافته مورد آزمون قرار گیرند تا اطمینان لازم برای موفقیت ماموریت‌های انتقال مداری حاصل شود. از این‌رو، آزمون‌های زیرمداری برای کسب اطمینان از این امر تعریف شد.

وی افزود؛ اولین آزمونی که با هدف کسب اطمینان از عملکرد سامانه انتقال مداری در فاز موتور روشن تعریف شده است، با موفقیت‌ انجام شد و بر اساس نتایج این آزمون، از پایداری وضعیت سامانه در کل مسیر انتقال، اطمینان حاصل شد.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی در ادامه تصریح کرد؛ در جریان این آزمون فرآیند پرتاب سامانه، اسپین، روشن شدن موتور اصلی و روشن شدن موتورهای دی اسپین مورد آزمایش و صحت‌سنجی قرار گرفت.

وی در پایان از آزمون زیرمداری دوم که در برنامه آتی قرار دارد خبر داد و تشریح کرد؛ مابقی فازهای عملکرد سامانه انتقال در مدار شامل ارتباط‌گیری، تعیین و کنترل وضعیت، جدایش و... به زودی مورد آزمون قرار خواهند گرفت. پس از اتمام و انجام موفق این آزمون‌های زیرمداری، از عملکرد سامانه بلوک انتقال مداری سامان به منظور انجام ماموریت اصلی خود مبنی بر انتقال ماهواره از ارتفاعات پایین به مدارهای بالاتر GEO، بین سیاره‌ای و... اطمینان حاصل خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: