۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰۸:۵۰ ۶۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
کارگاه آموزشی سازمان ملل متحد / جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاربردهای فناوری فضایی برای مدیریت خشکسالی، سیل و منابع آب

کارگاه آموزشی سازمان ملل متحد / جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاربردهای فناوری فضایی برای مدیریت خشکسالی، سیل و منابع آب

کاربردهای فضا پایه مربوط به مشاهده زمین و داده های مکانی، به واسطه ارائه اطلاعات دقیق و به موقع برای تصمیم گیرندگان، نقش مهمی در پشتیبانی از کاهش ریسک، واکنش و تلاش برای بازیابی ایفاء می کند. پایش سیلاب ها، شرایط خشکسالی و محیط منابع آب با استفاده از فناوری های سنجش از دور ماهواره ای (RS) در سال های اخیر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری تر شده است.
این کارگاه آموزشی استفاده از فناوری های فضایی (سنجش از دور، مخابرات و سامانه های ماهواره ای ناوبری جهانی) برای کاربردهای مختلف در مدیریت بلایای طبیعی را، که می تواند منافع اجتماعی و اقتصادی پایداری را فراهم کند، تبیین خواهد نمود. از سویی دیگر، این رویداد به ارائه پروژه ها و تحقیقات برنامه ریزی شده حال حاضر خواهد پرداخت که از فناوری های فضاپایه برای کاربردهای عملی و اکتشافات علمی استفاده می کنند. همچنین تلاش های مشترک و مشارکت¬های بین المللی برای ظرفیت سازی، آموزش و تحقیقات، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان این رویداد مشترک آنلاین:
دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (UNOOSA) از طریق پایگاه سازمان ملل متحد برای ارائه اطلاعات فضایی به منظور مدیریت بلایا و واکنش اضطراری (UN-SPIDER) و جمهوری اسلامی ایران
به میزبانی:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فضایی ایران)
تاریخ برگزاری:
18/5/1400 لغایت 20/5/1400
آخرین مهلت ثبت نام:
یکشنبه، 10/5/1400
توضیحات:
مقدمه
کاربردهای فضا-پایه مربوط به مشاهده زمین و داده های مکانی، به واسطه ارائه اطلاعات دقیق و به موقع برای تصمیم گیرندگان، نقش مهمی در پشتیبانی از کاهش ریسک، واکنش و تلاش برای بازیابی ایفاء می کند. پایش سیلاب ها، شرایط خشکسالی و محیط منابع آب با استفاده از فناوری های سنجش از دور ماهواره ای (RS) در سال های اخیر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری تر شده است.
این کارگاه آموزشی استفاده از فناوری های فضایی (سنجش از دور، مخابرات و سامانه های ماهواره ای ناوبری جهانی) برای کاربردهای مختلف در مدیریت بلایای طبیعی را، که می تواند منافع اجتماعی و اقتصادی پایداری را فراهم کند، تبیین خواهد نمود. از سویی دیگر، این رویداد به ارائه پروژه ها و تحقیقات برنامه ریزی شده حال حاضر خواهد پرداخت که از فناوری های فضا-پایه برای کاربردهای عملی و اکتشافات علمی استفاده می کنند. همچنین تلاش های مشترک و مشارکت های بین المللی برای ظرفیت سازی، آموزش و تحقیقات، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
زمینه و اهداف

این کارگاه به صورت مجازی از 18 تا 20 مرداد 1400 به میزبانی سازمان فضایی ایران در تهران برگزار می شود. در کارگاه مذکور، نقش فناوری های فعلی فضایی در شناسایی و پایش اثرات تغییر شرایط اقلیمی- از جمله شروع خشکسالی، جاری شدن سیل و به طور کلی شرایط منابع آب در نتیجه تغییرات اقلیم جهانی به ویژه در مقیاس بین المللی و منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، مباحث کارگاه مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGs) خواهد بود. بنابراین، اهداف اصلی کارگاه آموزشی، ارتقای تحقیقات مشترک، شناسایی چالش ها و ارائه توصیه هایی برای بهبود تلاش های منطقه ای در جهت مدیریت بلایا و مقابله با شرایط اضطراری می باشد.

برنامه کارگاه و نتایج موردانتظار
اهداف خاص این کارگاه عبارتند از:
معرفی آخرین کاربردهای فناوری های فضا-پایه برای مدیریت منابع طبیعی، محیط زیست و همچنین مدیریت بلایا، به ویژه، برای خشکسالی، سیل و منابع آب؛
ارتقاء تبادل بیشتر تجربیات درخصوص پروژه های کاربردهای فضا-پایه مربوط به منابع آب در مقیاس ملی و یا منطقه ای؛
تشویق به همکاری بیشتر میان ذینفعان مدیریت بلایا به منظور ارتقاء مشارکت در منطقه؛
تبیین توصیه ها و یافته هایی برای دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد به عنوان کمک به این دفتر در ایجاد مشارکت برای تقویت و ارائه ظرفیت سازی در سنجش از دور ماهواره ای و سایر فناوری ها برای کاهش و مدیریت ریسک بلایا.
نتایج مورد انتظار کارگاه عبارتند از:
توصیه ها و یافته هایی درخصوص استفاده از فناوری فضایی در جهت منفعت شرکت کنندگان در کارگاه؛
تسهیل در مشارکت بین کشورهای منطقه و شبکه های بین المللی؛
تعریف نقشه راه برای رسیدگی به مسائل و نگرانی های شناسایی شده در طی کارگاه؛
پرورش ایده های پروژه ها و تحقیقات آزمایشی برای تقویت همکاری ها در سطح منطقه.
دستور کار موقت در پایین این صفحه آورده شده است.
شرایط شرکت در کارگاه
این کارگاه مناسب برای متخصصان مدیریت بلایا، کارشناسان فنی، محققان و مربیان موسسات بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی، موسسات آکادمیک، آژانس های توسعه دو جانبه و چند جانبه، سازمان های غیردولتی (NGO) و همچنین برای صنایع خصوصی طراحی شده است. لذا با هدف فراهم آمدن فرصتی برای تبادل نظر و تقویت شبکه ها و مشارکت ها در جهت کمک به استفاده حداکثری از راه حل های فناوری فضا-پایه برای مدیریت خشکسالی، سیل و منابع آب، از متخصصان و کارشناسان این حوزه دعوت بعمل می آید. متقاضیان باید دارای مدرک دانشگاهی و دارای تجربه کاری حرفه ای و به خوبی تثبیت شده در زمینه های مرتبط با موضوع کارگاه باشند. همچنین متقاضیان بایستی در سمت های مدیریتی، تصمیم گیری، فنی یا دانشگاهی شاغل در سازمان های دولتی، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی یا صنایع خصوصی باشند، که مسئولیت اجرای برنامه ها یا پروژه ها در زمینه های مربوط به موضوعات کارگاه را برعهده دارند.
زبان کارگاه
این کارگاه تنها به زبان انگلیسی برگزار می شود.
مهلت ارسال درخواست ها
جهت دریافت فرم درخواست آنلاین در اینجا کلیک نمایید.
متقاضیان، در صورت تمایل به ایراد سخنرانی، حداکثر تا روز چهارشنبه، مورخ 23 تیر 1400 مهلت دارند فرم درخواست تکمیل شده خود را به همراه خلاصه مقاله به صورت آنلاین ارسال کنند.
آخرین مهلت ثبت نام برای سایر شرکت کنندگان یکشنبه، 10 مرداد 1400 می باشد.
نقطه تماس متقاضیان با سازمان فضایی ایران:
Ms. Fatemeh Fereydooni
Phone: +982188538916
E-mail: uniranworkshop2021@isa.ir
دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد
Ms Alice Bourdet
alice.bourdet@un.org
and
Dr. Shirish Ravan
Phone: +43 699 1459 5293
E-mail: shirish.ravan@un.org
پیوست حجم
239.06 KB
243.75 KB
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: