یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۱۲ ۲۴۳۹
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
اعتبارات هزینه ای سازمان فضایی ایران در سال مالی 99

گزارش عملکرد 12 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

اعتبارات هزینه ای سازمان فضایی ایران در سال مالی 99

گزارش عملکرد 12 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

جهت مشاهده گزارش فایل پیوست را دریافت کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: