دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۹ ۱۵۴۵
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
ثبت 100 میلیون گیگابایت داده های مشاهدات زمینی توسط چین

ثبت 100 میلیون گیگابایت داده های مشاهدات زمینی توسط چین

براساس آمار موسسه تحقیقات اطلاعات هوافضا (AIR) تحت نظارت آکادمی علوم چین (CAS)، این کشور حدود 100 میلیون گیگابایت داده مشاهدات زمین را جمع آوری کرده است.

بر اساس گزارش اخیر، این داده های جمع آوری شده برای استفاده های تجاری و آزاد بیش از 300 هزار کاربر مورد استفاده قرار گرفته است که منافع اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد.
در این گزارش اشاره شده است که داده های رصد زمین در چین توجه جهانی را به خود جلب کرده است، در حالی که این کشور در ابتدا یک سامانه خدمات برای کاربران جهانی ایجاد کرده بود.
طی دهه های گذشته، چین بیش از 60 ماهواره رصد زمین به مدار فرستاده و در فناوری های مرتبط پیشرفت چشمگیری داشته است.


منبع:
آدرس کوتاه شده: