سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۱۱ ۸۹۸
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از اخذ چهار گروه از گواهی نامه ها و استانداردهای حوزه فضایی

با هماهنگی سازمان فضایی ایران صورت گرفت:

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از اخذ چهار گروه از گواهی نامه ها و استانداردهای حوزه فضایی

در راستای توسعه کسب و کارهای فضاپایه فناوری محور و به منظور کمک به استانداردسازی فعالیت ها و محصولات تولیدی آنها، اخذ چهار گروه از گواهی نامه ها و استانداردهای حوزه فضایی شاخه فناوری مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفت.

در راستای توسعه کسب و کارهای فضاپایه فناوری محور و به منظور کمک به استانداردسازی فعالیت ها و محصولات تولیدی آنها، طی هماهنگی به عمل آمده با صندوق نوآوری و شکوفایی و حسن نظر دکتر ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، اخذ چهار گروه از گواهی نامه ها و استانداردهای حوزه فضایی شاخه فناوری مورد حمایت این صندوق قرار گرفت.
بر این اساس گواهی نامه صحت کارکرد محصول، گواهی نامه صحت عملکرد محصول در شرایط محیطی سطح کیفی، گواهی نامه صحت عملکرد محصول در شرایط محیطی سطح پذیرش و گواهی نامه سازگاری الکترومغناطیسی محصول، توسط آزمایشگاه های معتبر و با نظارت و تائید سازمان فضایی ارائه می شود.

شرایط حمایت صندوق، پرداخت بلاعوض 70% هزینه اخذ هر گروه استاندارد تا سقف 40 میلیون تومان به شرکت های دانش بنیان در این زمینه است.
متقاضیان می بایست درخواست خود را با مستندات مربوطه برای اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه سازمان فضایی ارسال نمایند و پس از تائید و تعیین آزمایشگاه مجری، معرفی نامه صادر شده از سوی سازمان فضایی ایران را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی بارگذاری و پیگیری نمایند.

شایان ذکر است اقدامات برای معرفی و دسته بندی استانداردهای فضایی شاخه خدمات در حال انجام است و ان شاالله به زودی نهایی سازی خواهد شد. در این راستا از نظرات و همکاری فعالان و متخصصین این حوزه استقبال می شود.


آدرس کوتاه شده: