چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۶ ۹۹۳
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
دوره آموزشی مجازی برنامه های مکان محور در مدیریت مخاطرات طبیعی

دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل برگزار می کند:

دوره آموزشی مجازی برنامه های مکان محور در مدیریت مخاطرات طبیعی

دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل (UNOOSA) با همکاری مرکز آموزش فناوری و علوم فضایی آسیا و اقیانوسیه (CSSTEAP) دوره های کوتاه مدت آموزشی مجازی (MOOC) را با عنوان "برنامه های مکان محور در مدیریت مخاطرات طبیعی" برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت رایگان برگزار خواهد کرد.

دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل (UNOOSA) با همکاری مرکز آموزش فناوری و علوم فضایی آسیا و اقیانوسیه (CSSTEAP) دوره های کوتاه مدت آموزشی مجازی (MOOC) را با عنوان "برنامه های مکان محور در مدیریت مخاطرات طبیعی" برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت رایگان برگزار خواهد کرد. دوره مذکور فرصت مناسبی برای همه کسانی است که می خواهند توانایی های خود را در رابطه با استفاده از نرم افزارهای مرتبط با علوم و فنون فضایی برای مدیریت مخاطرات طبیعی را افزایش دهند. این دوره متشکل از دو بخش آموزشی پایه ای و پیشرفته هر کدام به مدت 12 ساعت است.

در بخش پایه ای کلیه متخصصانی که علاقه مند به افزایش آگاهی از آخرین روند چگونگی استفاده از فناوری های فضایی برای مدیریت و کنترل بلایای طبیعی هستند، میتوانند حضور یابند.

این بخش شامل دو ماژول با محتوای ذیل است:

ماژول 1: بررسی اجمالی مدیریت بلایای طبیعی (DRM) و ارتباط آن با فناوری های فضایی

ماژول 2: سیستم های مشاهده زمین و مدیریت مخاطرات طبیعی

داوطلبان پس از اتمام این بخش میتواند وارد بخش پیشرفته شوند. در بخش پیشرفته کلیه متخصصانی که علاقه مند به یادگیری مهارت های بیشتر در استفاده از فناوری های مکانی و رصد زمین در تمام مراحل مدیریت بلایا هستند، پس از گذراندن بخش پایه ای (بعنوان پیش نیاز) در این بخش شرکت می نمایند. بخش های پیشرفته به شرح ذیل ادامه می یابد:

ماژول 3: سیستم های مشاهده زمین و نرم افزارهای پیشرفته برای مدیریت بلایا

ماژول 4: سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با آب و هواشناسی

ماژول 5: سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با زمین شناسی

ماژول 6: سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با محیط زیست

هر ماژول با خودارزیابی به پایان می رسد. پس ازاتمام خودارزیابی شرکت کنندگان به سایر بخش ها دسترسی پیدا خواهند کرد. تمام سخنرانی ها و مطالب آموزشی به زبان انگلیسی خواهد بود. داوطلبان تکمیل هر کدام از بخش های پایه و پیشرفته گواهی دریافت می کنند.


برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.


منبع:
آدرس کوتاه شده: