۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۱:۱۱ ۵۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
نتایج جدید در مورد تپ اخترها

نتایج جدید در مورد تپ اخترها

مشاهدات جدید اطلاعاتی از تپ اخترها در اختیار دانشمندان قرار داده است، که میتواند علل انفجارهای سریع رادیویی را توجیه کند.

دانشمندان تپ اخترها را به دو نوع تقسیم کرده بودند: تپ اخترهایی که میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی تولید میکنند و تپ اخترهایی که سرعت چرخش بسیار زیادی دارند و پرتوهای خود را به روش های مختلف منتشر میکنند.

تپ اخترها، ستاره‌های نوترونی چرخانی درحال دوران هستند و پالس‌های مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی منتشر می‌کنند. برخی از تپ‌اخترها نیز پرتوهای ایکس تابش می‌کنند. ستاره‌های نوترونی در حقیقت بقایای هسته ی ستاره‌ی منفجر شده‌ای هستند که حجم کوچک و چگالی بسیار بالایی دارند.

تصویری فرضی از تپ اختر در خوشه ستاره ای وسترلاند

مشاهدات جدید نشان داد میدان مغناطیسی ساطع شده از تپ اخترها به صورت پالس هایی مرتب تکرار میشوند. کوتاه ترین دوره زمانی میدان مغناطیسی تپ اخترها 1.36 ثانیه است. این مطالعات که بر روی یک تپ اختر از خوشه ستاره ای وسترلاند(Westerlund)انجام شده است، نشان می دهد. عمر این تپ اختر کمتر از 420 سال است(این جرم 16000 سال نوری با زمین فاصله دارد، هرآنچه اکنون مشاهده میکنند مدت ها پیش اتفاق افتاده است).

در نتیجه این بررسی ها، محققین دریافتند در واقع این دو گروه از تپ اخترها تفاوت های بنیادی با یکدیگر ندارند. گاز های گلخانه ای ساطع شده در اطراف هر دو دسته بندی از تپ اخترها موید همین مطلب می باشد. تا قبل از این تصور می شد، نوترون های مغناطیسی در اثر چرخش یک تپ اختر ساطع می گردد، حال آنکه اگر این نوترون ها در اثر چرخش ساطع می شدند، نباید به صورت پالس منتشر می گردیدند این پدیده میتواند دلیل انفجارهای سریع رادیویی را توجیه کند.

انفجار‌های رادیویی سریع یا FRBs پالس‌هایی از نور هستند که پس از انفجاری که تنها چند میلی ثانیه طول می‌کشد، در اعماق فضا دیده می‌شوند. این انفجار‌های نورانی انرژی بسیار زیادی،به میزان انرژی خورشید دارند. اگرچه دانشمندان اولین‌بار این پالس‌های نورانی را در سال ۲۰۰۷ میلادی کشف کردند، اما دلیل ایجاد و منبع انتشار این پالس‌ها تاکنون ناشناخته است و فرضیه‌های مختلفی در این باره مطرح شده است(از احتمال ادغام ستاره‌های نوترونی گرفته تا ارتباط آن‌ها با تمدن‌های پیشرفته‌) که این مشاهدات جدید میتواند دلیلی بر این پدیده باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: