۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۱:۳۴ ۶۱۹
طبقه بندی: تازه ها
چچ
دوره آموزشی راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره ها

در هفتمین روز از هفته جهانی فضا:

دوره آموزشی راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره ها

در آخرین روز از هفته جهانی فضا دوره آموزشی با موضوع اینترنت اشیاء و ماهواره ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران به منظور آشنایی علاقمندان با آخرین دستاوردهای دانش فضایی با همکاری سازمان فضایی ایران و سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی دروه آموزشی «راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره» برگزار شد.

گفتنی است در این برنامه مهندس عاطفه اسلامی آخرین دستاوردهای این حوزه را برای شرکت کنندگان در دوره تشریح نمود.

آدرس کوتاه شده: