۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۴:۴۱ ۱۵۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار دسترسی به فضای ماورای جو

وبینار دسترسی به فضای ماورای جو

تاریخ برگزاری: 20 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار دسترسی به فضای ماورای جو


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/مرکز استعدادهای درخشان دارالفنون شهریار

تاریخ برگزاری: 20 مهرماه 1399

ساعت: 16:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

لینک پخش: http://live503.videocake.ir


آدرس کوتاه شده: