۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۸:۵۲ ۱۸۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
Azercosmos و Globecast برای ارائه خدمات ماهواره ای به آفریقا با یکدیگر همکاری می کنند.

Azercosmos و Globecast برای ارائه خدمات ماهواره ای به آفریقا با یکدیگر همکاری می کنند.

Azercosmos اپراتور ماهواره ای پیشرو در قفقاز جنوبی، با Globecast ارائه دهنده سرویس های جهانی رسانه ای، برای افزایش ظرفیت و پوشش دهی در سراسر آفریقا قرارداد همکاری منعقد کرده است.

Azercosmos اپراتور ماهواره ای پیشرو در قفقاز جنوبی، با Globecast ارائه دهنده سرویس های جهانی رسانه ای، برای افزایش ظرفیت و پوشش دهی در سراسر آفریقا قرارداد همکاری منعقد کرده است. در نتیجه این گسترش همکاری با Azercosmos، Globecast قادر است با افزایش ظرفیت باند C ماهواره 1Azerspace- سراسر قاره آفریقا را پوشش دهد.

ایستگاه های Globecast و کاربران مربوطه می توانند به راحتی از ماهواره Azerspace-1 سیگنال دریافت کنند و در دورترین مناطق آفریقا، سرگرمی، اخبار، ورزش و ... را ببینند. به عنوان نمونه ای از مزایای این همکاری، میتوان به پخش برنامه تلویزیونی محبوب Big Brother Naija به طور انحصاری از ایستگاه Multichoice DSTV در سراسر آفریقا با استفاده از بستر 1Azerspace- در طول سال اشاره کرد.

سیگنالهای فرکانسی از نیجریه به ماهواره مذکور مخابره می شود سپس سیگنالهای تقویت شده از ماهواره در ایستگاه های Globecast و Multichoice دریافت می گردد.

به گفته یک مقام ارشد Globecast، پوشش دهی با کیفیت بالا که توسط ماهواره Azerspace-1 ارائه می شود، به همراه پشتیبانی فنی مطلوب، از مهمترین دستاوردهای ما در این همکاری است. این همکاری همچنین فرصت ها و انعطاف پذیری بیشتری را برای متقاضیان فراهم می کند. مارک گاتری، مدیر ارشد بازرگانی در Azercosmos،گفت:"بخش مهمی از دستاورد خوب همکاری ما به دلیل تطبیق پذیری و نوآوریGlobecast نسبت به بازار است که باعث موفقیت ما در سراسر آفریقا می شود."

منبع:
آدرس کوتاه شده: