۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۹:۲۸ ۱۰۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
ویژه برنامه به مناسبت هفته جهانی فضا

ویژه برنامه به مناسبت هفته جهانی فضا

تاریخ برگزاری: 17 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

ویژه برنامه به مناسبت هفته جهانی فضا


برگزار کننده: کانون آوای کیهان

تاریخ برگزاری: 17 مهرماه 1399

ساعت: 22:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: