۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۹:۰۳ ۱۲۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار کاربردهای علوم فضایی در زندگی و تاریخ عصر فضا

وبینار کاربردهای علوم فضایی در زندگی و تاریخ عصر فضا

تاریخ برگزاری: 18 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کاربردهای علوم فضایی در زندگی و تاریخ عصر فضا


برگزار کننده: مرکز آموزش نجوم صدر

تاریخ برگزاری: 18 مهرماه 1399

ساعت: 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: