۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۴:۵۹ ۲۹۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه پایش ماهواره ای پدیده های گسل و زلزله با استفاده از تصاویر راداری

کارگاه پایش ماهواره ای پدیده های گسل و زلزله با استفاده از تصاویر راداری

تاریخ برگزاری: 19 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه پایش ماهواره ای پدیده های گسل و زلزله با استفاده از تصاویر راداری


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

تاریخ برگزاری: 19 مهرماه 1399

ساعت: 11:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: