۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۶ ۱۸۷
طبقه بندی: رویدادها
چچ
دوره آموزشی راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره

دوره آموزشی راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره

تاریخ برگزاری: 19 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

دوره آموزشی راهی ساده به اینترنت اشیاء و ماهواره


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/ سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی

تاریخ برگزاری: 19 مهرماه 1399

ساعت: 10:00-09:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

لینک پخش: live401.videocake.irآدرس کوتاه شده: