۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰۸:۳۹ ۲۳۲
طبقه بندی: رویدادها
چچ
آشنایی با ماهواره ها و کاربردهای آن

آشنایی با ماهواره ها و کاربردهای آن

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

آشنایی با ماهواره ها و کاربردهای آن


برگزار کننده: مرکز آموزش نجوم صدر و انجمن نجوم دانشگاه شهرکرد

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: صفحات مجازی مرکز آموزش نجوم صدر و انجمن نجوم دانشگاه شهرکرد

آدرس کوتاه شده: