۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۹:۳۵ ۱۲۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
زندگی بهتر با ماهواره ها

زندگی بهتر با ماهواره ها

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

زندگی بهتر با ماهواراه ها


برگزار کننده: مرکز آموزش نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: