۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۴:۱۸ ۱۷۵
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار بررسی رویکرد فضایی ایران

وبینار بررسی رویکرد فضایی ایران

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار بررسی رویکرد فضایی ایران


برگزار کننده: انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 18:30

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: به زودی اعلام می شود

آدرس کوتاه شده: