۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳:۴۶ ۱۱۰
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پخش فیلمهای علمی و تخیلی

پخش فیلمهای علمی و تخیلی

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

پخش فیلم های علمی تخیلی


برگزار کننده: مرکز تخصصی نجوم اهواز

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: