۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳:۳۰ ۱۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پخش فیلمهای علمی و تخیلی

پخش فیلمهای علمی و تخیلی

تاریخ برگزاری: 13 مهر ماه 1399

عنوان رویداد:

پخش فیلم های علمی تخیلی


برگزار کننده: مرکز تخصصی نجوم اهواز

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: اسکای روم
آدرس کوتاه شده: