۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۵:۲۳ ۱۷۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
تکنولوژی و پیشرفت ماهواره ها در آینده

تکنولوژی و پیشرفت ماهواره ها در آینده

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

تکنولوژی و پیشرفت ماهواره ها در آینده
(سخنران: مهندس نوید مقصودی)

برگزار کننده: آسمان سرای سها

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

ساعت: 19:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: