۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۵:۰۳ ۱۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
افتتاحیه: چرا هفته جهانی فضا؟

افتتاحیه: چرا هفته جهانی فضا؟

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

افتتاحیه: چرا هفته جهانی فضا؟
(سخنران: علی ابراهیمی سراجی)

برگزار کننده: آسمان سرای سها

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

ساعت: 19:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین


آدرس کوتاه شده: