۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۰:۰۴ ۲۷۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
تولید محتوای گرافیکی برای انتشار در بسترهای موجود در فضای مجازی

تولید محتوای گرافیکی برای انتشار در بسترهای موجود در فضای مجازی

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

تولید محتوای گرافیکی برای انتشار در بسترهای موجود در فضای مجازی


برگزار کننده: موسسه مردم نهاد نوآوران نجوم کارمانیا، انجمن علمی دانشجویی نجوم دانشگاه شهید باهنر کرمان، آموزشگاه کاوشگران هوافضا، شهرداری کرمان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 17:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین


آدرس کوتاه شده: