۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۹:۴۱ ۳۱۸۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
رصد زنده ماه با تلسکوپ

رصد زنده ماه با تلسکوپ

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

رصد زنده ماه با تلسکوپ


برگزار کننده: موسسه مردم نهاد نوآوران نجوم کارمانیا، انجمن علمی دانشجویی نجوم دانشگاه شهید باهنر کرمان، آموزشگاه کاوشگران هوافضا، شهرداری کرمان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین


آدرس کوتاه شده: