۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۹:۱۱ ۳۱۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
طراحی داستان مصور موزه ای در فضا

طراحی داستان مصور موزه ای در فضا

آخرین مهلت ارسال آثار: 19 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

طراحی داستان مصور موزه ای در فضا


داستان "موزه ای در فضا" را بخوانید و آن را به صورت یک داستان مصور نقاشی کنید.

نویسنده: شهرزاد میرسلطانی

آخرین مهلت ارسال: 19 مهرماه 1399

ارسال آثار


فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: