۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۰:۳۰ ۱۵۲
طبقه بندی: رویدادها
چچ
گفتگوی آنلاین از زمین تا ماه، از گذشته تا آینده؛ نگاهی به ماموریت های ماه

گفتگوی آنلاین از زمین تا ماه، از گذشته تا آینده؛ نگاهی به ماموریت های ماه

تاریخ برگزاری: 14 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

گفتگوی آنلاین از زمین تا ماه، از گذشته تا آینده؛ نگاهی به ماموریت های ماه


برگزار کننده: انجمن نجوم آیاز

تاریخ برگزاری: 14 مهرماه 1399

ساعت: 22:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: