۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۶:۵۵ ۱۴۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه معدن کاوی فضایی

کارگاه معدن کاوی فضایی

تاریخ برگزاری: 19 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه معدن کاوی فضایی


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/19

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش:

آدرس کوتاه شده: