۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۶:۵۲ ۱۱۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
مجله تصویری مرزهای بیکران فضا

مجله تصویری مرزهای بیکران فضا

تاریخ برگزاری 18 مهر ماه 1399

عنوان رویداد:

مجله تصویری مرزهای بیکران فضا


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/18

ساعت: 20:00 الی 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش:

آدرس کوتاه شده: